OPĆENITO

"IMO-Consalt" zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje internet stranice "www.imo-consalt.hr". Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.

Usluge koje Vam pruža Internet prodavaonica "www.imo-consalt.hr" ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. "IMO-Consalt" nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom korištenja servisa na našoj web stranici.
Iako Vam "IMO-Consalt" nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne možemo Vam garantirati da će usluge na internet stranici "www.imo-consalt.hr" odgovarati Vašim potrebama. "IMO-Consalt" također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Pristajanjem na ove Uvjete slažete se da će sve obavijesti, sporazumi i druge komunikacije koje vam pružamo elektronskim putem biti napisane u pismenom obliku i razmjenjene putem e-maila.

Pristankom na Uvjete na našoj web stranici, te klikom na link "Prihvaćam uvjete korištenja" Vi ste suglasni da:

- ste pročitali ove Uvjete i suglasni ste sa njima

- pristajete na korištenje vaših podataka u skladu s našim pravilima o privatnosti, te dajete svoj pristanak za korištenje kolačića ("cookies") za potrebe prijave i rezervacije prijevoza na našoj web stranici

- ste stariji od 18 godina te da ćete naše usluge koristiti u dobroj vjeri i isključivo sa osobama koje su odgovarajuće dobi za korištenje naših usluga

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, te reklamacija proizvoda i usluga koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internet stranice na "www.imo-consalt.hr" mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavatelj je "IMO-Consalt", a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju, te izvrši plaćanje putem banke, Virmanom ili uplatnicom.

 • Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednim od ponuđenih načina plaćanja.

 • Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti hrvatska kuna (HRK).

Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima, eurima i ostalim svjetskim valutama. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

 • Reklamacije

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod ili uslugu koja je tehnički ispravna te odgovara opisu proizvoda i usluge istaknutoj na internet stranici "www.imo-consalt.hr". Slika koja ilustrira proizvod ili uslugu na našoj internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda ili usluge, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

 • Zaštita autorskih prava

Svi sadržaji na ovoj web stranici zaštićeni su i sva su prava pridržana.
Korisnik se obvezuje da neće neovlašteno kopirati i distribuirati sadržaje (slike, tekstove, vrste proizvoda i usluga, ...) na ovoj web stranici, niti koristi za svoje potrebe bilo koji dio tih proizvoda.

 • Prigovor

Ako niste zadovoljni sa proizvodom ili obavljenom uslugom, možete uložiti pisani prigovor na našu adresu: "IMO-Consalt", vl. Marijan Perica, Rijeka 51000, Slavinj 3, ili ga poslati na E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., odnosno zatražiti povrat dijela uplaćenog iznosa uz navođenje opravdanog razloga. "IMO-Consalt" se obvezuje sve prigovore razmotriti i donijeti odluku o njima u roku od 28 dana. Prigovori se moraju dostaviti unutar 48 sati od trenutka isporuke usluge. Neutemeljeni i nepravovremeni prigovori neće se razmatrati.

 • Hosting korisnički računi

Svi novi web hosting korisnički računi kupljeni na našoj stranici postavljaju se trenutno pomoću našeg sustava. Prilikom registracije primiti ćete dvije (2) poruke uključujući korisničke podatke za autentifikaciju nakon kupnje. Zahvaljujući nepredviđenim komplikacijama sa raznim mail serverima i problemima vezanim za veze između vašeg ISP-a i "IMO-Consalt-a" ovaj proces se može dodatno usporiti.

 • Imena domena, prijenos domene

Kako bi ime vaše domene preusmjeravalo na server na kojoj je vaš novi račun, morate promjeniti vaš DNS (Domain Name Servers) kod vašeg registra. Ovaj proces nije prijenos domene.

Ukoliko želite fizički premjestiti vašu domenu na "IMO-Consalt" i dalje sa vašeg prvobitnog registra, morate kreirati korisnički račun na www.imo-consalt.hr i inicirati transfer. Kod narudžbe Start i Pro web design paketa ostvarujete pravo na besplatnu registraciju .com, .com.hr, .net, .org, .biz i .info vršne domene i odgovarajućeg besplatnog hosting paketa za prvu godinu korištenja, dok se kod narudžbe Premium web design paketa ostvarujete pravo na besplatnu registraciju .com, com.hr, .net, .org, .biz i .info vršne domene za prve dvije godine korištenja i besplatnog Premium Wind hostinga za prvu godinu.

Produženje domene za naredne godine plaća se po redovnoj cijeni produženja domene. Ponuda se odnosi jedino za plaćanje hosting usluge jednokratno za pakete u trajanju od godinu dana. "IMO-Consalt" će poduzeti potrebne mjere da registrira ime domene korisniku koji to zatraži. Korisnik je odgovoran za obnovu imena svoje domene. "IMO-Consalt" ne preuzima odgovornost ako korisnik ne obnovi ime svoje domene. Ako je ime vaše domene bilo registrirano preko nas vi morate provjeriti i poduzeti odgovarajuće radnje kako bi obnovili ime domene prije isteka pretplatničkog roka. Mi ne obavljamo obnavljanje pretplate kod vašeg registra osim ako je specifično zatraženo slanjem upita našoj korisničkoj podršci.

 • Naplata prekoračenja

Naše usluge su programirane tako da mogu udovoljiti većinu scenarija za različite potrebe naših korisnika. Ipak, vaše potrebe mogu varirati i zahtijevati dodatne izvore, posebno u području kapaciteta i prometa na web stranicama. Vi morate održavati vašu E-mail adresu ispravnom u vašem CPanelu, tako da možete primiti E-mail poruku kad vaš korisnički račun dostigne određeni limit određen isključivo našim sistemom, npr. kada ukupan utrošak Bandwidtha (prometa, propusnosti) naraste na više od 80% od maksimalno dostupnog kapaciteta. Tada nas možete kontaktirati da zakupite veću kvotu za vaš račun. Ukoliko nas ne kontaktirate, sistem će automatski isključiti vašu stranicu ukoliko je došlo do prekoračenja maksimalno dostupnog kapaciteta vašeg korisničkog računa.

 • Nadoknada - Otkaz pretplate

Ako iz bilo kojeg razloga Imo-Consalt Web Studio ne ispuni navedenu uslugu, proporcionalna nadoknada biti će izračunata i isplaćena. Naknada neće biti isplaćena ako su naša pravila u vezi ovih usluga prekršena pa je "IMO-Consalt" prinuđen prijevremeno otkazati naše usluge. U slučaju da vi zatražite otkazivanje pretplate, jednom kad je vaša pretplata otkazana daljnja upotreba će vam biti onemogućena. Potom će biti izbrisana u roku od 30 dana. Ako iz bilo kojeg razloga vaša pretplata bude otkazana i ostane otkazana biti će poništena nakon 30 dana.

 • Sadržaj

Neprimjereni i nedozvoljeni sadržaji (pisani, slikoviti ili osmišljeni) u sljedećim područjima neće biti tolerirani i biti će razlog za trenutačno otkazivanje usluga (u većini slučajeva korisnik će biti u mogućnosti sačuvati svoje datoteke u zip dokument).

- rasizam, netrpeljivost zbog boje kože, uvjerenja ili religijskih vjerovanja, vulgaran i nepristojan jezik prema bilo kome osim sebi samome, bilo koji uvredljiv i zlonamjeran sadržaj.

Dozvoljavamo sadržaj za odrasle koji je u skladu sa zakonom. Također preferiramo da vi rukovodite vašim webom i odgovarate za njegov sadržaj. Mi nemamo osoblje niti potrebno vrijeme za stalno praćenje vaših servera koji ima stalno rastući i promjenjivi sadržaj. Ipak, ukoliko primimo upozorenje u vezi sumnjivog sadržaja mi ćemo raspraviti slučaj sa vama i zatražiti trenutačnu ispravku. Ako nas bilo tko kontaktira u vezi sadržaja koji je pronađen na našem serveru u vezi intelektualnih prava ili ako žele da se uklone, zahtijevamo legalnu dokumentaciju kako bi poduzeli bilo koju daljnju akciju.

 • Spam, UCE, UBE

"IMO-Consalt" nema tolerancije u vezi neautorizirane komercijalne E-mail (UCE) i nezatražene Bulk (masovno otpremljene) E-mail (UBE) pošte također poznate kao SPAM. Elektronska poruka je SPAM ako:

 1. osobna identifikacija primatelja kao i sadržaj poruke su beznačajni jer je poruka jednako primjenjiva na druge potencijalne primatelje
 2. primatelj nije izdao izričito odobrenje da mu se šalje E-pošta
 3. odašiljanje i primanje poruke izgleda primatelju kao da daje neproporcionalnu korist pošiljatelju.

Biti ćete tretirani kao "UCE/UBE Abuse" ako šaljete E-mail osobama koje nisu izričito zatražile da prime E-mail od vas. Slanje izvora takvih E-mail poruka je irelevantno. Nakon ocjene o zloupotrebi, bilo koji "IMO-Consalt" korisnik uključen u ovakvu zloupotrebu biti će suspendiran. Ne samo da Spam dodatno opterećuje server što može imati negativan efekt na radni učinak kao i na same performanse i pouzdanost, nego i riskirate da server bude stavljen na listu nepoželjnih servera. Ako vaša web stranica bude korištena za slanje E-maila pretplatnicima, ovo je spisak pravila kojih ste se obavezni pridržavati:

 1. Ne smijete pokušavati sakriti, falsificirati ili neovlašteno prikazivati E-mail pošiljaoca i web stranice koja ga je poslala.
 2. Bulk mailings (masovna pošta) mora specificirati način na koji je njihova E-mail adresa nabavljena i mora navesti učestalost takvog slanja.
 3. Masovna E-mail treba sadržavati jednostavan i očiti način brisanja sa mailing liste. Preporučujemo da to bude važeći tekstualni link prema brisanju iz liste ili važeća "reply to:" E-mail adresa
 4. Sva pretplatnička E-mail pošta moraju imati važeću ne-elektronsku kontakt informaciju pošiljatelja ili organizacije u tekstu svake E-mail poruke uključujući ili telefonski broj ili aktualnu (stvarnu-fizičku) adresu pošiljatelja.
 5. Svi masovni E-mailovi moraju biti poželjni, što znači da pošiljatelj ima postojeće odnose sa primateljem E-maila koje može dokazati, a primatelj nije zatražio da mu se E-mail ne šalje.

Zabranjena je upotreba Imo-Consalt Web Studio servera, sistema i usluga u vezi SPAM-a.

Slanje netražene masovne pošte (UBE, spam).

Slanje bilo kakvog netraženog masovnog e-maila preko Imo-Consalt Web Studio servera je zabranjeno. Također, slanje Spam-a poslanog od drugog servera u svrhu oglašavanja i promocije web stranice, E-mail adresara ili korištenja bilo koje ponude ponuđene naImo-Consalt Web Studio serveru je zabranjena. Pretplata ili usluga na Imo-Consalt Web Studio serveru ne može biti korištena u svrhu promoviranja pretplatnika, skupljanje odgovora i poruka poslanih od drugog pružatelja internet usluga kada te poruke krše ova pravila o upotrebi.

Distribuiranje nepotvrđenih mailing lista

Pretplaćivanje E-mail adresa na bilo koju mailing listu bez izričitog odobrenja vlasnika je zabranjena. Sve mailing liste korištene od strane Imo-Consalt Web Studio pretplatnika moraju biti zatvorenog sistema (Potvrđena opt-in-solucija). Potvrđena poruka o pretplati primljena od svakog vlasnika adrese mora biti čuvana u spisku za cijelo vrijeme postojanja mailing liste. Kupnja mailing lista od treće strane (nekoga drugoga) za slanje preko Imo-Consalt Web Studio domene ili povezivanje sa bilo kojim Imo-Consalt Web Studio pretplatničkim računom je zabranjeno.

 • Odgovornost

"IMO-Consalt" ne promovira, ne tvrdi ili ne daje obećanja u vezi usluga ponuđenih od strane naših korisnika i neće biti odgovorna za sporove ili zahtjeve protiv navedenih korisnika.

Ni u kojem slučaju "IMO-Consalt" neće biti odgovoran za bilo koju direktnu, indirektnu, popratnu, nastalu uslijed, specijalne ili primjerene štete ili bilo koje druge štete, nastale kroz korištenje ili upotrebu ove web stranice ili bilo koje informacije, usluge ili proizvoda priskrbljenog kroz vašu web stranicu. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kojeg servera u našem mrežnom sustavu i neće preuzeti nikakve akcije protiv bilo kojeg upitnog (sumnjivog) materijala ili akcije dok web stranica u pitanju ne bude prijavljena našem odjelu za zloupotrebu preko E-maila.

Sudska nadležnost

Sva sporna pitanja koja mogu nastati nepridržavanjem odredbi iz ovih Uvjeta od bilo koje strane najprije će se pokušati riješiti mirnim putem, odnosno sklapanjem nagodbe i dogovorom ugovornih strana izvan suda. U protivnom ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Ažurirano ( Subota, 07 Siječanj 2012 05:52 )

Idi na vrh